Διακήρυξη Πανελλήνιας Συντονιστικής Επιτροπής Φορέων Περιοχών με Υδατοκαλλιέργειες