Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya


H Mελέτη

Όπως διαβάζουμε στην (αρχική) εισήγηση της Διεύθυνσης Χωροταξίας του ΥΠΕΚΑ προς το Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης, «η μελέτη του Ειδικού Πλαισίου Υδατοκαλλιεργειών εκπονήθηκε με χρηματοδότηση του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών (ΣΕΘ), λόγω έλλειψης πόρων εκ μέρους του Υπουργείου. Ανατέθηκε στο μελετητικό σχήμα APCADVANCEDPLANNINGCONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ – ΕΛΚΕΘΕ». Μάλιστα, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, όχι μόνο χρηματοδότησε, αλλά ανέθεσε, επέβλεψε και ενέκρινε τη διαμόρφωση της Μελέτης, προτού υποβληθεί στο ΥΠΕΚΑ, ενώ η APC, με τη σειρά της, ήταν εκείνη που χρηματοδότησε τη συμμετοχή του ΕΛΚΕΘΕ (δεν είναι σαφές αν ισχύει το ίδιο και για την ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ Α.Ε.).

 
Το Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), εκτός από τη συμμετοχή του στη Μελέτη του ΕΠΧΣΑΑΥ το 2009, για την οποία έλαβε χρηματοδότηση 20.230 ευρώ από την APC, τα τελευταία χρόνια έχει χρηματοδοτηθεί για την εκπόνηση των εξής μελετών:
(α) Μία μελέτη άγνωστου προϋπολογισμού που χρηματοδότησε η LAMANS το 2007.
(β) Πέντε μελέτες συνολικού ύψους 135.874 ευρώ που χρηματοδότησαν, το 2008 και 2009, η APC, η LAMANS και ο πρόεδρός της, Ν. Αναγνόπουλος (ανάμεσα στις οποίες η Μελέτη για την χωροθέτηση ΠΟΑΥ στον Κόλπο του Αργοστολίου – έτος 2009, προϋπολογισμός 3.000 ευρώ, χρηματοδότης APC).
(γ) Μία μελέτη 80.300 ευρώ που χρηματοδότησε το 2006 η εταιρία «Ιχθυοτροφία Κεφαλονιάς».
(δ) Μια μελέτη του 2006, ύψους 19.040 ευρώ, που ανατέθηκε από το ΥΠ.ΑΓΡ.ΑΝ.&ΤΡ με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛ 2000 – 2006, συμπέρασμα της οποίας υπήρξε ότι οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (δηλαδή οι μονάδες της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιάς») δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τον κόλπο του Αργοστολίου Κεφαλονιάς.
(ε) ΗΜελέτη για τη «Χωροθέτηση Ζωνών Υδατοκαλλιεργειών Ιονίων Νήσων» (στις οποίες επίσης περιλαμβάνονται οι μονάδες που λειτουργούν στον κόλπο του Αργοστολίου Κεφαλονιάς), η οποία ανατέθηκε από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων το 2004.
 
Η εταιρία APC ιδρύθηκε το 2008 από τους ιχθυολόγους Νίκο Αναγνόπουλο και Φίλιππο Παπαγεωργίου και αποτελεί μετεξέλιξη της εταιρίας APC Ltd, που ιδρύθηκε το 1994. Η εταιρία έχει στο πελατολόγιο της όλες τις μεγάλες εταιρίες ιχθυοκαλλιέργειας της χώρας, ενώ ως ειδίκευσή της αναφέρεται -μεταξύ άλλων- «η διασύνδεση με εθνικές δημόσιες αρχές». Μεταξύ άλλων, η APC στις 5.5.2009 χρηματοδότησε τη Μελέτη που έκανε το ΕΛΚΕΘΕ, για την Χωροθέτηση ΠΟΑΥ στον Κόλπο του Αργοστολίου Ν.A. Κεφαλονιάς – Ιθάκης, όπου λειτουργούν μονάδες της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς», οι άδειες των οποίων έχουν ακυρωθεί από το ΣτΕ, ακριβώς λόγω της έλλειψης του προβλεπόμενου χωροταξικού σχεδιασμού.
 
Ο Νίκος Αναγνόπουλος, είναι ταυτόχρονα:
(α) Διευθύνων σύμβουλος της εταιρίας APC. 
(β) Μέλος της Επιτροπής Δημοσίων Φορέων του ΣΕΘ (ως έργο της οποίας αναφέρεται, «η επικοινωνία των θέσεων του Συνδέσμου με υπουργεία και φορείς»).
(γ) Γενικός διευθυντής της εταιρίας LAMANS.
(δ) Ιδρυτής και πρώην ιδιοκτήτης της εταιρίας ιχθυοκαλλιέργειας «Εχινάδες Νήσοι» (πουλήθηκε το 2005 στη Σελόντα).
(ε) Συνιδρυτής και μέλος της Μ.Κ.Ο. «ΑΕΙΦΟΡΙΑ για τον Άνθρωπό και το Περιβάλλον», η οποία ιδρύθηκε το 2002 (μέλη της είναι επίσης ο πρόεδρος και στελέχη της εταιρίας LAMANS, διασυνδεμένοι φορείς της δηλώνονται το ΥΠΕΞ., το ΥΠΕΚ.Α., η Γ.Γ.Έρευνας και Τεχνολογίας, το ΥΠ.Υγείας, τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Πατρών και Θεσσαλίας και το ΕΛΚΕΘΕ, ενώ μοναδικό έργο της φαίνεται η εκπόνηση μελετών για ιχθυοκαλλιέργειες συνολικού προϋπολογισμού 30.000 ευρώ, τις οποίες χρηματοδότησαν οι εταιρίες APC και LAMANS).
(στ) Πρόεδρος (δεύτερη θητεία) του Φορέα Διαχείρισης της Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (στον οποίο υπάγονται και οι Εχινάδες νήσοι, μία από τις περιοχές με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών στην Ελλάδα).
 
Ο Φίλιππος Παπαγεωργίου, κατά τα τελευταία χρόνια είχε τις εξής ιδιότητες:
(α) Από τον 2ο του 1999, έως τον 1ο του 2001, υπήρξε στέλεχος της εταιρίας ΝΗΡΕΥΣ.
(β) Από τον 2ο του 2001, έως τον 12ο του 2002, υπήρξε στέλεχος της εταιρίας LAMANS.
(γ) Από τον 1ο του 2002, έως τον 10ο του 2008, υπήρξε υπάλληλος της διαχειριστικής αρχής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, με αρμοδιότητα την αξιοποίηση του ΕΠΑΛ 2000–2006, σε ό,τι αφορά τον τομέα της υδατοκαλλιέργειας. Κατά την περίοδο αυτή, από το ΕΠΑΛ χρηματοδοτήθηκαν οι περισσότερες από τις Μελέτες ΠΟΑΥ που θεσμοθετούνται 2000 μέσω του ΕΠΧΣΑΑΥ (Θερμαϊκός, Β. Ευβοϊκός – Μαλιακός, Ν. Ευβοϊκός, Εχινάδες Νήσοι, Θεσπρωτία, Αττική, Β. Αιγαίο, Πελοπόννησος), αρκετές από τις οποίες εκπόνησε η LAMANS, αλλά και μία καταγγελθείσα για την επιστημονική της ορθότητα Μελέτη του 2006 που εκπόνησε το ΕΛΚΕΘΕ (προϋπολογισμός 19.040 ευρώ), συμπέρασμα της οποίας υπήρξε ότι οι μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας (δηλαδή οι μονάδες της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Κεφαλλονιά») δεν επιβαρύνουν περιβαλλοντικά τον κόλπο του Αργοστολίου Κεφαλονιάς.
(δ) Από τον 6ο έως τον 7ο του 2007, συνέγραψε από κοινού με την αντιπρόεδρο του ΣΕΘ και πρόεδρο της εταιρίας «Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς» κ. Λάρα Γερουλάνου, το υπόμνημα που χρηματοδότησε και υπέβαλε ο ΣΕΘ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις προοπτικές ανάπτυξης της ευρωπαϊκής ιχθυοκαλλιέργειας.
(ε) Από τον 11ο του 2008 έως τον 3ο του 2010, υπήρξε αντιπρόεδρος της APC, την οποία συνίδρυσε.
(στ) Από τον 10ο του 2008, έως σήμερα, ασκεί ως ελεύθερος επαγγελματίας το επάγγελμα του συμβούλου στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών (αναλαμβάνοντας τουλάχιστον σε μία περίπτωση ένα έργο από το ΥΘΥΝΑΛ προϋπολογισμού 73.125 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΠΑΛ 2007-2013, συμπράττοντας με το Ν. Αναγνόπουλο και την ΑPC).
(ζ) Από τον 9ο του 2010, έως σήμερα, είναι διορισμένος Ειδικός Συνεργάτης στο πολιτικό γραφείο του Υπουργoύ Πολιτισμού και Τουρισμού, κ. Παύλου Γερουλάνου (όπου μάλιστα λαμβάνει επίδομα μεταπτυχιακού τίτλου 45 ευρώ την ημέρα, αφού το μεταπτυχιακό του στα οστρακοειδή κρίθηκε ως συναφές με το αντικείμενο απασχόλησής του).ό
 
            Σχετικά με τα ανωτέρω ακολουθεί απόσπασμα από τα πρακτικά της Βουλής τη συνεδρίασης της 30ης Σεπτεμβρίου 2011 και την επίκαιρη επερώτηση με αριθμό 3336/27-9-2011 του Βουλευτή της κ. Κ. Μαρκόπουλου προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (πρακτικά, σελ. 57-61/239)
 
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: «…Οφείλω όμως να σας δώσω μια διευκρίνιση γι’ αυτό που λέω προμελετημένο σχεδιασμό. Δεν αφορά εσάς. Αφορά πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με τη μελέτη ό όλου αυτού του χωροταξικού. ύ. Θέλω, λοιπόν, να σας πω, κύριε Υπουργέ –και αυτό δεν έχει σχέση με τη δική σας ευθύνη- ότι υπάρχουν δυο ονόματα, δυο εταιρείες: ο κ. Αναγνώπουλος και ο κ. Παπαγεωργίου. Δεν τους ξέρω τους ανθρώπους. Έχουν σπουδάσει ιχθυολογία. Τον κ. Αναγνώπουλο τον έχετε Πρόεδρο στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου. Μπορεί να τ’ αξίζει ο άνθρωπος. Είναι σύμβουλος στο σύνδεσμο των ιχθυοτρόφων των εταιρειών. Είναι αυτός που έκανε τη μελέτη του χωροταξικού. Και μάλιστα μαθαίνουμε ότι επειδή δεν είχε λεφτά το υπουργείο τα πλήρωσε η Ένωση Ιχθυοκαλλιεργητών. Δεν έχω αντίρρηση για όλα αυτά. Αλλά ξέρετε κάτι; Μήπως έχουμε βάλει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα; Εγώ θέλω και τα δυο. Θέλω και την τουριστική ανάπτυξη των διαφόρων περιοχών -και δεν είναι μόόνο η Εύβοια- θέλω και τις ιχθυοκαλλιέργειες. Μόνο που δεν πρέπει το ένα πηγαίνει κόντρα στο άλλο. Δόξα τω Θεώ η χώρα έχει πολλές περιοχές. Ο κ. Παπαγεωργίου είναι επίσης μαζί στις εταιρείες. Είναι Αντιπρόεδρος στην εταιρεία του κ. Αναγνώπουλου και έχει και δική του εταιρεία. Μπορεί να τα αξίζει ο άνθρωπος. Δεν έχω καμία αντίρρηση γι’ αυτό. Είναι και εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι και σύμβουλος του κ. Γερουλάνου στο Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Είναι σύμπτωση ότι η οικογένεια του κ. Γερουλάνου έχει ιχθυοκαλλιέργειες; Και είναι σύμβουλος εκεί; Και κάνει και το εθνικό χωροταξικό; Κύριε Υπουργέ, θέλω να επιστήσω λίγο την προσοχή. Είναι σαφές ότι δεν μπορεί ένας υπουργός να ξέρει τα πάντα. . Είναι βέβαιο ότι πρέπει η γυναίκα του Καίσαρος εκτός από το να είναι, να φαίνεται και τίμια. Πρέπει όμως εδώ να προσέξουμε πολύ διότι έχω την αίσθηση ότι όλο αυτό το σύστημα προστασίας των ιχθυοκαλλιεργειών –και εγώ μαζί σας είμαι να τη στηρίξουμε- οδηγεί σε στρεβλή ανάπτυξη, σε παγίδευση πολλών περιοχών της χώρας…»
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ: «Κύριε Μαρκόπουλε, σας παρακολουθούσα με πολύ μεγάλη προσοχή μέχρι τη στιγμή που επιδιώξατε να αφήσετε, θα έλεγα κάτι παραπάνω από υπονοούμενα σε σχέση με τον Υπουργό πολιτισμού».
Κ. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ: «Γεγονότα είναι».

Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya