Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya


Η Διαβούλευση

Ο τρόπος θεσμοθέτησης της ΚΥΑ

 
Στο τελικό σχέδιο ΚΥΑ που ήρθε προς έγκριση στο Εθνικό Συμβούλιο Χωροταξίας, αναφέρεται ότι λήφθηκαν υπόψη οι «απόψεις που διατυπώθηκαν στο πλαίσιο της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης για το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Υδατοκαλλιέργειες και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού, και ειδικότερα:…», τις οποίες και απαριθμεί έως τη σελ. 8.
 
Επί τούτου επισημαίνονται τα εξής:
(α) Στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν μόνο όσοι φορείς ή φυσικά πρόσωπα αντιλήφθηκαν το θέμα και είχαν πρόσβαση μέσω διαδικτύου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, όπου βρίσκονταν αναρτημένα τα μέρη του Σχεδίου ΚΥΑ, εκ των οποίων, το πιο σημαντικό, ο Χάρτης, δεν ήταν δυνατό να εκτυπωθεί.
(β) Ειδικά σε ό,τι αφορά τους ΟΤΑ που συμμετείχαν στη διαβούλευση, οι απόψεις τους υποβλήθηκαν αυτοβούλως και όχι κατόπιν κάποιου αιτήματος της Διοίκησης για έκφραση γνώμης.
(γ) Έκφραση απλής γνώμης και μόνο επί της ΣΜΠΕ, ζητήθηκε μόνον από τα Περιφερειακά Συμβούλια, τα οποία με τη σειρά τους ζήτησαν τις απόψεις των ΟΤΑ, εντός πολύ στενής προθεσμίας, χωρίς οι απόψεις αυτές να πρέπει να εκφραστούν μέσω απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και -κυρίως- χωρίς να έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.
(δ) Στην ηλεκτρονική διαβούλευση του Σχεδίου ΚΥΑ, εξήντα δύο φορείς ανήρτησαν σχόλια, κατά της θεσμοθέτησης του Χωροταξικού Πλαισίου εξολοκλήρου ή κατά της ένταξης συγκεκριμένων περιοχών και αναλυτικά: δώδεκα Δήμοι (Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Καρυστίας, Κορινθίων, Λοκρών, Μεγαρέων Πόρου, Πύλου – Νέστορος, Σαλαμίνας, Τροιζήνας, Οινουσσών),  μία Δημοτική Κοινότητα (Σοφικού – Τοπική Κοινότητα Κόρφου και λοιπών Τοπικών φορέων της Δημοτικής Ενότητας Σολυγείας του Δήμου Κορινθίων), τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις (Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS, Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,  GREENPEACE, WWF Ελλάς), δύο Πανελλήνιοι σύλλογοι ειδικών επιστημόνων κλάδων (Πανελλήνιος Σύλλογος Ιχθυολόγων Δημοσίου, Σύλλογος Ελλήνων Μηχανικών Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΣΕΜΠΧΠΑ), ένα πολιτικό κόμμαπο-ομάδα Αλιείας/Θεματική ομάδα περιβάλλοντος Οικολόγων Πράσινων, δύο σύνδεσμοι επαγγελματιών θαλασσίου τουρισμού (ΕλληνικόςΣύνδεσμος Μεσιτών και Εμπειρογνωμόνων Θαλαμηγών, Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού), δύο ινστιτούτα αρχαιολογικών ερευνών (Ινστιτούτο Εναλίων Αρχαιολογικών Ερευνών, Σουηδικό Ινστιτούτο Αρχαιολογικών Ερευνών) και 38 τοπικοί σύλλογοι από όλη την Ελλάδα.
(ε) Από τιςπαρεμβάσεις των ανωτέρω φορέων, οι οποίες στη συντριπτική πλειοψηφία τους εξέφραζαν αίτημα για εξολοκλήρου απόσυρση του Σχεδίου ή εξαίρεση ολόκληρων περιοχών, μόνο δεκαέξι αναφέρονται ως «ληφθείσες υπόψη» στην ΚΥΑ (μαζί με δεκάδες έγγραφα αρμοδίων υπηρεσιών), χωρίς όμως να έχουν γίνει αποδεκτές.
(στ) Αντίθετα με τις παραπάνω θέσεις που δεν έγιναν αποδεκτές, αποδεκτές έγιναν, ακόμα και σε αυτό το στάδιο, παρατηρήσεις και προτάσεις της εταιρίας APC αναφορικά με το τελικό Σχέδιο της ΚΥΑ, οι οποίες υποβλήθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση από τον Ν. Αναγνόπουλο.
(ζ) Όπως προέκυψε από την δημοσίευση της ΚΥΑ, το ΥΠΕΚΑ επέλεξε, αντί να εξετάσει τις ίδιες τις απόψεις που υποβλήθηκαν στη διαβούλευση, να αναθέσει σε μια εταιρία να τις «αξιολογήσει» και να λάβει υπόψη του την «αξιολόγησή» τους! Ποιον επέλεξε το ΥΠΕΚΑ να κάνει αυτή την «υψηλή επεξεργασία», η οποία εύκολα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ο ορισμός της λογοκρισίας και της διαπλοκής; Μα τον πλέον …αντικειμενικό και ανεξάρτητο μελετητή: τις εταιρίες ALPHA MENTOR – ΝΕΑΡΧΟΣ! Τις ίδιες εταιρίες δηλαδή, που είχαν εκπονήσει το τελικό κείμενο της ΚΥΑ και την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων! Δηλαδή τις εταιρίες που είχαν συντάξει τα κείμενα κατά των οποίων στρέφονταν οι παρεμβάσεις, οι οποίες μάλιστα δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας!!!
(η) Σύμφωνα με την «Αξιολόγηση», οι αρνητικές κρίσεις που διατυπώθηκαν στην ηλεκτρονική διαβούλευση «εστιάστηκαν ..σε ελλείψεις και σφάλματα στην παρουσίαση των πινάκων και του χάρτη, σε παρανοήσεις …σε σύγχυση …στο γεγονός ότι η μελέτη δεν χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο, στην έκφραση αντιπαράθεσης ομάδων και συλλογικών φορέων, με αμφιλεγόμενα κίνητρα, σε άλλα μικρότερης σημασίας επιχειρήματα». Καμία αρνητική κρίση δηλαδή δεν βασιζόταν σε λογικά ή δίκαια αιτήματα. «Η αξιολόγηση …κινήθηκε στην κατεύθυνση της διαμόρφωσης ενός κλίματος παροχής ασφάλειας στην επιχειρούμενη δραστηριότητα του τομέα των Υδατοκαλλιεργειών, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, ακόμη και της πλέον μικρής και «ασήμαντης» παραγωγικής μονάδας» (μέρος ά, σελ.4).

Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya