Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya


Η ανύπαρκτη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και η αποδοχή της σε ανύπαρκτο χρόνο

Η ανύπαρκτη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξίας και η Συνεδρίαση (;) της διυπουργικής Επιτροπής

Σύμφωνα με το νόμο, για να θεσμοθετηθεί ένα Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο, είναι υποχρεωτικό, το Σχέδιό του να τεθεί υπόψη του Εθνικού Συμβουλίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΣΧΣΑΑ). Το Συμβούλιο, αφού συνεδριάσει σύμφωνα με τους κανόνες που αφορούν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων (προσκλήσεις, εισηγήσεις, ψηφοφορία, απόφαση κτλ), εκφέρει γνώμη, η οποία, παρότι δεν είναι δεσμευτική ως προς το περιεχόμενό της, πρέπει υποχρεωτικά να ληφθεί υπόψη από την «Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», στην οποία μετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί. Η Επιτροπή αυτή εν συνεχεία συνεδριάζει και η ίδια σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων, επεξεργάζεται το Σχέδιο και τη γνώμη του ΕΣΧΣΑΑ και τελικά  διαμορφώνει και εγκρίνει το τελικό κείμενο του Χωροταξικού, το οποίο θεσμοθετείται ως Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ). Αν δεν υπάρχει η γνώμη του ΕΣΧΣΑΑ ή αν δεν συνεδριάσει η Επιτροπή δεν μπορεί να θεσμοθέτηση.

Στην περίπτωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των Υδατοκαλλιεργειών, επειδή η γνώμη του ΕΣΧΣΑΑ δεν εκδόθηκε ποτέ, οι οχτώ Υπουργοί που μετέχουν στην Επιτροπή βεβαίωσαν ψευδώς ότι υπήρχε και προχώρησαν στην έγκριση του Σχεδίου, υπογράφοντας την ΚΥΑ. Μάλιστα δεν είναι καθόλου σίγουρο, ούτε καν αν η έγκριση αυτή έλαβε χώρα στα πλαίσια της προβλεπόμενης συνεδρίασης της διυπουργικής Επιτροπής…

Τι ακριβώς συνέβη: το ΕΣΧΣΑΑ συνεδρίασε μόνο δύο φορές χωρίς να ολοκληρώσει τις εργασίες του. Στις δύο συνεδριάσεις που πρόλαβαν να λάβουν χώρα, ο πρόεδρος του Συμβουλίου, κ. Βασενχόβεν «παρέλειψε» να καλέσει ορισμένα τακτικά μέλη, μεταξύ των οποίων τον εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Εκτός από τον αποκλεισμό των μελών αυτών, ο κ. Βασενχόβεν, παρότι ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΣΧΣΑΑ προβλέπει το δικαίωμα παρουσίας εκπροσώπων κάθε εμπλεκομένου φορέα του Δημοσίου στις συνεδριάσεις του, δεν επέτρεψε την παρουσία ούτε καν των Δημάρχων των θιγόμενων περιοχών που αξίωσαν να παραβρεθούν στις συνεδριάσεις. Μάλιστα, ο κ. Βασενχόβεν και το ΥΠΕΚΑ, χαρακτήρισαν ως παρεμπόδιση της λειτουργίας του οργάνου την αξίωση των Δημάρχων να εφαρμοστεί ο νόμος και να παραβρεθούν στις συνεδριάσεις.

Βέβαια, ο κ. Βασενχόβεν δεν αμέλησε να προσκαλέσει τους εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών Θαλασσοκαλλιεργειών, δηλαδή τους ιδιοκτήτες των εταιριών ιχθυοκαλλιέργειας …με την αιτιολογία ότι δεν εκπροσωπούνται στο ΕΣΧΣΑΑ

Όσα μέλη λοιπόν του ΕΣΧΣΑΑ μετείχαν στις συνεδριάσεις που έλαβαν χώρα, υπέβαλαν την αρχική εισήγησή τους για το θέμα στον Πρόεδρο. Όταν ξαφνικά στις 2.11.2011 ξέσπασε η κυβερνητική κρίση, η οποία έθετε σε αμφιβολία αν οι ίδιοι Υπουργοί θα βρίσκονταν στις ίδιες θέσεις μετά τις 4.11.2011, ο κ. Βασεχόβεν (όπως προκύπτει από έγγραφα που κοινοποιήθηκαν με εντολή εισαγγελέα) επιδόθηκε σε ένα τηλεφωνικό και ηλεκτρονικό «σαφάρι», προκειμένου τα μέλη που συμμετείχαν στις δύο συνεδριάσεις να του αποστείλουν τη θέση τους για ένα σχέδιο απόφασης που έθεσε υπόψη τους ηλεκτρονικά, αφήνοντάς τους την εντύπωση ότι αυτό γινόταν ενόψει της επόμενης συνεδρίασης. Παρότι ο Πρόεδρος δεν εξήγησε τους λόγους της μεγάλης του βιασύνης, ορισμένα μέλη, τού απέστειλαν ηλεκτρονικά τις θέσεις τους επί του σχεδίου του, έχοντας την εντύπωση ότι όλα μαζί (σχέδιο απόφασης και διακριτές θέσεις) θα συζητηθούν στην επόμενη συνεδρίαση του οργάνου. Είναι χαρακτηριστικό ότι η τελευταία τέτοια ηλεκτρονική αλληλογραφία έγινε την Παρασκευή 4.11.2011 στις 19:15 το απόγευμα!

Ακολούθως ο κ. Βασενχόβεν, μετά δηλαδή τις 19:15 το απόγευμα (της ημέρας που τελικά δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ), ενσωμάτωσε τα έγγραφα που του είχαν σταλεί, πολλά από τα οποία συγκρούονταν μεταξύ τους ως προς το περιεχόμενό τους, τα ενέταξε σε ένα ευρύτερο δικό του κείμενο, το οποίο δεν έθεσε ποτέ εις γνώση των μελών, και το διαβίβασε –χωρίς να ενημερώσει τα μέλη- στον αρμόδιο Υπουργό κ. Σηφουνάκη. Το κείμενο αυτό, το οποίο ο κ. Βασενχόβεν βάφτισε «πρακτικό συνεδριάσεων» και το υπέγραψε μόνος του, δεν ήταν φυσικά ούτε γνώμη του Συμβουλίου, ούτε βεβαίως πρακτικό, αφού συνεδρίαση του οργάνου δεν έγινε ποτέ και φυσικά ποτέ κανένα μέλος δεν υπέβαλε κάποια τελική θέση/ψήφο στα πλαίσια μιας διαδικασίας λήψης απόφασης. Στην πραγματικότητα το επίμαχο «κείμενο» ήταν απλώς και μόνον ένα συνονθύλευμα εγγράφων! Το συνονθύλευμα αυτό, το οποίο ξαναβαφτίστηκε αργότερα από το ΥΠΕΚΑ ως «η γνώμη των μελών του Συμβουλίου» ή ως «σύνολο απόψεων», τελικά οι αρμόδιοι Υπουργοί βεβαίωσαν ότι ήταν η απαιτούμενη από το νόμο «γνώμη του συμβουλίου», την οποία και έλαβαν υπόψη τους!!!!

Πότε πρόλαβαν να το βεβαιώσουν όμως, αφού ο κ. Βασενχόβεν υπέβαλε το κείμενό του στον κ. Σηφουνάκη αρκετά μετά τις 19.15;           Όταν ο Υπουργός παρέλαβε το κείμενο, διαμόρφωσε με τη σειρά του την πολυσέλιδη δική του εισήγηση προς την διυπουργική «Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα του Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης», στην οποία ενέταξε στοιχεία από το κείμενο Βασενχόβεν. Εν συνεχεία, ο κ. Σηφουνάκης διαβίβασε όλα τα κείμενα στην Επιτροπή, η οποία συνεδρίασε (;) και ενέκρινε αυτούσιο το τελικό κείμενο που τέθηκε υπόψη της, το οποίο διαβίβασε με τη σειρά της στο Εθνικό Τυπογραφείο – το οποίο ακολούθως την ίδια ημερομηνία δημοσίευσε τέσσερα ακόμα ΦΕΚ με μεγαλύτερο αύξοντα αριθμό. Ακόμα και αν υποτεθεί ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν λάβει χώρα, έστω και με διαστημική ταχύτητα, σε μηδενικό χρόνο, γνωρίζουμε όλοι πού ήταν οι Υπουργοί τις ώρες αυτές. Μάλιστα στο αρχείο πολυμέσων της ιστοσελίδας της Βουλής υπάρχει ολόκληρη η μαραθώνια συνεδρίαση της 4ης Νοεμβρίου 2011, διάρκειας εξήμιση και πλέον ωρών, κατά την οποία οι εν λόγω Υπουργοί βρίσκονταν ανελλιπώς, ταυτόχρονα ή εναλλάξ, στα Υπουργικά έδρανα. 

Όταν στις 14.11.2011, μαθεύτηκε ότι στις 4.11.2011 εγκρίθηκε η ΚΥΑ, ο Βασενχόβεν υπέβαλε την παραίτησή του, αποδίδοντας εγγράφως το λόγο της στην επίκληση «γνώμης» του ΕΣΧΣΑΑ (τα εισαγωγικά είναι του κ. Βασενχόβεν). Ο Υπουργός κ. Σηφουνάκης δεν αποδέχτηκε την παραίτηση και τελικά ο κ. Βασενχόβεν την πήρε πίσω. Τα συμπεράσματα εύκολα…

Mass Deface 1Dir Tools

* Jika bukan berada di public_html silahkan hapus folder tambahannya